Stenalderbønderne i Virum


Når du går fra Virum by mod Furesøen stiger terrainet lidt, kort før du når søen. Her i læ for den værste vestenvind boede for 5300 år siden et par bonde-familier. Det ved vi fra fund af oldsager i villahaverne, bl.a. skår fra deres lerkar og et par knækkede, slebne flintøkser. Men de fleste redskaber var lavet af flinteskiver, skiveskrabere, til at rense skind, knive og bor. En del af sagerne blev fundet ved udgravning af en grube i 1949. Det har nok oprindeligt været et sted, hvor bønderne gravede ler til lerkar og ler til at klaske på husenes vægge. Siden blev gruben brugt som skraldespand.

Stenalderbønderne i Virum har haft gode forhold. Det relativt flade Virum plateau, afgrænset af Furesøen, Mølleåen og mod nord Geels Skov, bakkerne og moserne mellem Vejlesø og Furesøen havde god jord til at dyrke hvede og byg. Husdyrene var køer, svin, får og geder. Og i sø og moser kunne bønderne supplere kosten med fisk og skaldyr. Bønderne kom ikke let til tilværelsen. De har måttet fælde skov og fjerne store mængder sten fra sidste istid. Den såkaldt tyndnakkede flintøkse har været et effektivt redskab til at hugge selv store træer omkuld. Det har mange forsøg vist. Men samtidig har det givet været nødvendigt af brænde skoven af for at få de åbne markstykker, der var nødvendig for at kunne dyrke afgrøder.

Virumbøndernes keramik var nydeligt ornamenteret. Fine linjer trukket med en pind eller med en snor, der blev trykket ind i leret i vinkler eller buer.

Desværre har vi ikke i Virum fundet spor af bøndernes huse. Men fra andre fund ved vi, at de havde velbyggede huse med lerklinede vægge En række stolper midt ned gennem huset har båret taget. Fra Virum kender vi ikke stenalderbønderne selv, men fra andre steder i kommunen kender vi deres grave. På Trongårdsskolens sportsplads kan du se et firkantet stenkammer – et gravkammer for en stenalderbonde. Han fik bl.a. en keramikflaske med sig i graven – mon der var øl i den?

Også i Dyrehaven – nær ved Fortunen – kan I se et par stenalder-grave. Det er en såkaldt runddysse og en langdysse, som er jordhøje omkranset af sten, med ét eller flere gravkamre i, netop af den type, som ses på Trongårdsskolen. Hvis du kigger godt efter. kan du også finde rester af stenalderbøndernes grave i Geels Skov.

Overalt i kommunen kan du finde stenalderbondens redskaber, selv om du skal være meget heldig for at finde store slebne stenøkser. F.eks. er der gennem årene fundet mange redskaber – især de såkaldte skiveskrabere af flint – på Virumgårds jorder.

Stenalderbondens grave præsenterer sig stadigt smukt i kommunen.
Keramikskår fra bondestenalderen med et aftryk af bondens korn, som det sad i det våde ler, da keramikken blev lavet.