Jernalderbønderne fra Geels Skov


Mens bronzealderen har efterladt os adskillige mindesmærker her i kommunen. er der ikke meget at se fra den efterfølgende jernalder. Også fundene i øvrigt er ganske få. Har Lyngby-Taarbæk virkelig været stort set mennesketomt i jernalderens 1300 år (500 f.Kr – 800 e.Kr) Det behøver slet ikke at være tilfældet. Jernalderens spor i landskabet er ofte meget utydelige, og forsvinder nemt i et så udbygget område som vores. Og når vi fra udgravninger andre steder – bl.a. på Københavns Vestegn – får stadig bedre viden om, hvad vi skal lede efter, så skal sporene af jernalderbebyggelsen nok dukke op.

En af grundene til optimismen er, at vi faktisk har et område med spor fra jernalderen – selv om størstedelen ligger lige nord for kommunegrænsen. Det er Geels Skov, hvor der er opmålt store områder med oldtidsagre – efter typen at dømme især fra jernalderen. I 1950erne identificerede Viggo Nielsen omfattende systemer af såkaldte digevoldninger. Det er lave højninger af sten og jord, som bønderne har ryddet fra markerne og lagt ud til siden, når de pløjede med datidens plov - arden. Viggo Nielsen sporede stenbunkerne med et metalspyd.

Hvis man ser godt efter kan man godt se digevoldningerne som ganske svage, lange forhøjninger. Mere tydelige er de terrasse-kanter som er dannet, hvor markstykkerne lå på skrånende terræn. Det er spændende at gå på opdagelse i skoven med et kort over agrene. Og på en sådan tur støder man også på andre fortidsminder. Hulvejene er meget tydelige. Især i området øst for Kongevejen er der masser af spor. Nogle er givetvis fra meget senere tid – spor efter den gamle Kongevej, men andre spor kan sagtens være fra jernalderen og vikingetiden, ja, måske fra bronzealderen. Hulvejene er opstået, når mennesker, dyr og vogne skulle op og ned ad Geels bakke. Det har været hårdt, og trafikken har slidt vejsporet ned i undergrunden.

Spor fra forhistorien kan ses i de store sten i skov og i gærder. Er det kløvemærker - eller hvad er det? billederne th. og tv.
Rillesten - der kan have haft kultisk betydning. billedet th.
Sten med spor fra bronzealderens skåltegn. billedet tv.
Sådan ser hulvejene ud i Geels Skovs østlige del , i billed th.