Middelalder og nyere tid


Arkæologi er en metode. Arkæologiske undersøgelser omfatter ikke kun forhistorien, men også middelalder og nyere tid. En stor del af Flækkens udgravningsaktivitet har således drejet sig om fund fra historisk tid.

Kommunen har to bevarede anlæg fra middelalderen: Lyngby Kirke og resterne af Roskildebispens borg ved Hjortholm. Det er ikke meget. Hvor har befolkningen boet? Selv om både Lyngby, Lundtofte og Virum givetvis har eksisteret i middelalderen, har vi ikke de mindste spor. Flækkens udgravninger i Lyngby Bondeby bringer os tilbage til ca. 1600, men så er vi også nede på den oprindelige jordoverflade. Hvor lå middelalderens lyngby, som må have ligget i nær tilknytning til kirken? Måske skal vi snarere søge omkring Rustenborgvej – på det næs - der langs Mølleåen strakte sig ud i Lyngby sø. Et kort fra 1500-tallet viser, at bebyggelsen på den tid lå her.

Hjortholm blev udgravet i 1929 af Nationalmuseet. Men der er mere at tage fat på. En helt afgrænset prøvegravning, som Flækken foretog i 1993 viste således,  at der trods de omfattende udgravninger er helt urørte lag – der bl.a. tyder på at borgen har været brændt to gange. Hjortholm gods er opført omkring 1250. Under Grevens Fejde i 1535 blev borgen belejret og måtte overgive sig. Efter reformationen i 1536 blev Hjortholm overdraget kronen og ikke genopbygget.

BondebyenBondebyen lå i læ for kirkebakken og afgrænset af åen. Gårdene lå i to rækker én i vest og én i syd. I 1651 indberetter præsten i Lyngby, at byen havde 16 gårde. Fund viser, at bondebyen stammer fra 1600-tallet.


De ældste FrederiksdalRokokoslottet Frederiksdal på Hummeltoftvej er opkaldt efter Frederik III. Slottet har haft en forgænger på den anden side af Nybrovej på bakken, hvor Flækken i 1974 og 1975 udgravede kældrene efter det ældste Frederiksdal - Det lange Huus påå Bakken. Der blev udgravet fem kældre, som i dag er markeret på bakken med sten. Fundene, glas og porcelæn, står i dag i en anden kælder - nemlig Flækkens. Når Frederik III's svigerdatter Charlotte Amalie besøgte Frederiksdal, boede hun i Det lange Hus.


Lyngby GlasværkLyngby Glasværk i området ved Baune Alle er opført i 1873-74 med værk og arbejderboliger. Glasværket havde kun en kort levetid. Det blev revet ned i 1890. Værket beskæftigede i 1874 godt 50 arbejdere. Produktionen var flasker, og det år blev der lavet næsten 800.000 af dem. Værket var den første, større industri i Lyngby.