Forårsprogram 2017
Torsdag
12. januar kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Temaet vil i denne sæson være en fortsættelse af efterårets tema Begravelsesskikke og gravformer gennem oldtiden. Du er velkommen til at byde ind med et bidrag. Mød op og kom med et bud. Alle er velkomne til at deltage! Der er dog intet krav om, at man skal byde ind med et oplæg.
Torsdag
26. Januar kl.17.00
på Frieboeshvile
Bogmøde Boggruppen gennemgår bogbestanden.
Fredag
27. Januar kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Formand for Kalundborg Arkæologiforening David Barry fortæller om Vikingerne ved Melby. I foredraget præsenteres resultaterne af en treårig detektorundersøgelse foretaget af Kalundborg Arkæologiforening i perioden 2013-2016 ved Melby. Kalundborg Museum havde i 2007 fundet nogle hustomter fra jernalder og vikingetid i området. Inden detektorundersøgelsen var der kun fundet ca. 20 metalgenstande fra jernalder/vikingetid på Kalundborgegnen – nu er tallet ca. 1.600. Nogle af genstandene er unikke, flere er guldbelagte, og flere er importerede. Resultaterne af museets udgravninger suppleret med Arkæologiforeningens mange fine detektorfund peger mod at Melby var beboet af vikinger fra de højeste samfundslag med relationer til stormandskomplekset ved Tissø og kontakter til udlandet.
Søndag
5. Februar kl.10
ved Kalundborg museum
Tur Ekskursion til Kalundborg. Vi besøger Kalundborg Museum, hvor de lokale amatørarkæologer har udstillet fund fra Melby. Udstillingen er flyttet til et nyt lokale, hvor vi kan se fundene fra den oprindelige udstilling, der måtte give plads til en ny udstilling, og vi besøger det middelalderlige Kalundborg og muligvis Melby.
Vi mødes ved museet kl.10. Afgang fra Lyngby lidt afhængig af transportformen. (bil eller tog)
Tilmelding senest den 26. januar til formanden på mail: jette.svane@gmail.com eller på tlf.: 38 28 61 58. Kommer du med bil angiv venligst, om du har plads til andre.
Torsdag
9. Februar kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Begravelsesskikke og gravformer gennem oldtiden.
Fredag
24. februar kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Forskningsassistent Josefine Franck Bican, Nationalmuseet, fortæller om Kongspladser og kult fra Tissø til Uppsala. Pladsen ved Tissø er kendt for sine fine bygningsværker og mange spor efter rituelle handlinger fra perioden 550 – 1050. Gennem hele oldtiden har man hentet inspiration og haft kontakter fra fremmede steder. I foredraget vil se på elitære pladser med bygninger og kultaktiviteter, der ligner det, vi ser på Tissø. Vi ser på Elitens centre og tager på en rejse, hvor vi får indblik i de førkristne kultaktiviteter og handlinger på de åbne rituelle pladser i jernalderens og vikingetidens samfund både ved Tissø og på den anden side af Øresund.
Torsdag
9. Marts kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Begravelsesskikke og gravformer gennem oldtiden.
Lørdag
18. Marts kl.10.00
fra Holte station
Tur Oldtidsspor i Geel Skov.
Vi mødes lige uden for Holte Station (østsiden) kl.10. Skålsten, vejspor, markskel bl.a. - oldtiden har sat sine spor, og de er ikke alle forsvundet. Nogle er dog mere tydelige end andre! Vi vandrer en tur i det spæde forår og ser, hvad vi kan opspore. Varighed 3-4 timer. Vi holder pause undervejs.
Tag gerne noget med til at styrke dig på.
Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.
Fredag
24. Marts kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Projektseniorforsker Ulla Odgaard, Nationalmuseet, fortæller om Renjægerne i Vestgrønland Indlandet omkring Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord i Vestgrønland har til alle tider været et af de vigtigste områder i Grønland for rensdyrjagt. Traditionelt kom familier rejsende hertil i umiaqer og kajakker for at tilbringe hele sommeren med rensdyrjagt og ørredfiskeri. I eftersommeren drog man igen tilbage til kysten medbringende bl.a. tørret kød til vinterforråd og renskind.
Arkæologer har i en årrække foretaget undersøgelser i Angujaartorfiup Nunaa, der er indlandsområdet på sydsiden af Kangerlussuaq. Rekognosceringer i dette landskab, der for den uindviede ligner en ødemark, viste sig at rumme et rigt kulturlandskab fyldt af sporene efter tidligere rensdyrjagt. Sporene stammer både fra Thulekulturen og den ældre palæoeskimoiske stenalderkultur.
Det var imidlertid først, da vi udførte etno-arkæologiske og antropologiske undersøgelser i en moderne renjægerlejr, at spørgsmål omkring den tidligere organisering af landskabet faldt på plads. Samtidigt viste det sig at moderne dilemmaer omkring jagtret, jagtetik og synet på ”affald” kunne belyses gennem arkæologi og antropologi.
Lørdag
1. April fra kl.13.00
på Frieboeshvile
Forårsrengøring Kom og giv et nap med et par timer - lidt mere eller lidt mindre fra kl.13. Enkelte opgaver vil nok kunne starte lidt før. En jobliste vil være tilgængelig ved møder og kan ses på opslagstavlen fra medio marts.
Torsdag
6. April kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Begravelsesskikke og gravformer gennem oldtiden.
Torsdag
27. April kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Museumsinspektør Jonas Hasemann Sigurdsson, Kroppedal Museum, vil i foredraget Fra stenalder til 1.verdenskrig, nye udgravninger ved Dyrehavegård berette om, hvad der kom ud af museets undersøgelser på markerne ved Dyrehavegård. Vi hører også om ud -gravningen af stenkisten i Rådvad og Lyngby Stemmeværk, som Jonas H. Sigurdsson stod for, henholdsvis i 2013 og 2016. Et muligt glimt tilbage på Lyngbygårdsvej i 2004.
Søndag
7. Maj kl.8.00
fra Lyngby Torv
Tur Udflugt til Moesgaard Museum, Århus.
Den nye udstillingsbygning blev indviet og taget i brug i oktober 2014. Vi vil primært koncentrere os om de arkæologiske udstillinger, hvor vi vil starte med at komme tæt på de første mennesker, der indvandrede efter istiden. Dem møder vi i museets nyåbnede udstilling om stenalderen. Også de øvrige udstillinger om Danmarks oldtid med de kendte fund såsom Grauballemanden, fundene fra Alken Enge, det berømte våbenofferfund fra Illerup Ådal, vikingernes Aros mm. vil være mål for besøget. Vi satser på en rundvisning, hvorefter man selv kan fordybe sig i udstillingerne.
Museet rummer tillige nogle antropologiske/etnografiske udstillinger.
Der er tillige en dejlig park med bl.a. rekonstruktioner af oldtidshuse og -grave.
Medbring mad og drikkevarer til hele dagen. Vi kan muligvis arrangere eftermiddagskaffe og kage.
Med 20 deltager bliver turens pris 850 kr. Vi vil undersøge muligheden for at øge deltagerantallet.
Vi starter fra Lyngby Rådhus kl. 8.00 og vil være tilbage samme sted o. kl. 21.00

Tilmelding senest den 18. april til formanden på mail jette.svane@gmail.com, på tlf.: 38 28 61 58 eller send en SMS til 50 40 42 64.
Lørdag
20. Maj kl. 10.00
ved Fortun Port
Tur Dyrehaven byder på mange levn fra oldtiden. Vi vandrer en tur gennem de kongelige jagtmarker og finder vej forbi smukke gravhøje, et par dysser og måske en enkelt skålsten og et usselt levn af en stenkiste, hvor en nok så kendt kongelig amatørarkæolog har haft spaden i jorden! Vi mødes ved Fortun Port kl. 10. Vi holder pause undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.
Fredag
9. Juni
på Frieboeshvile
Generalforsamling Kun for Flækkens medlemmer. Ifølge vedtægterne skal evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden – d.12. maj.
Dagsorden fremsendes senere