Forårsprogram 2020


Lørdag den 11. januar. Mød arkæologien på Frieboeshvile kl. 11-14.

Fredag den 31. januar kl. 19.30 foredrag ved Morten E. Allentoft
Fossilt DNA: et vindue til fortiden.
DNA fra ældgamle skeletter kan give et enestående indblik i arvemassen hos uddøde arter såsom mammutten og neandertaleren og kan bidrage med detaljeret viden om menneskets evolution og forhistoriske folkevandringer. Hvad skete der for eksempel, da de første jægere ankom til Europa for 40,000 år siden og mødte neandertaleren? Hvorfra kom de allerførste bønder i Stenalderen? Og hvorfor har dagens danskere 30 % af deres gener tilfælles med et 5000 år gammelt hyrdefolk, der levede på stepperne nord for Kaukasus? Fossilt DNA giver os svarene!
Morten Allentoft er lektor på Københavns Universitet og forsker i evolution og fossilt DNA.

Lørdag den 8. februar. Mød arkæologien på Frieboeshvile kl. 11-14.

Lørdag den 15. februar. Oldtidsspor i Geel Skov.
Vi mødes lige uden for Holte Station (østsiden) kl.10. Skålsten, vejspor, markskel bl.a. - oldtiden har sat sine spor, og de er ikke alle forsvundet. Nogle er dog mere tydelige end andre! Vi vandrer en tur i vinterskoven og ser, hvad vi kan opspore. Varighed 3-4 timer. Vi holder pause undervejs. Tag gerne noget med til at styrke dig på. Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.

Torsdag den 20. februar kl. 19.00 studiekreds.
Vi ser på ligheder og forskelle imellem Virummarkernes og Næssets flint.

Fredag den 28. februar kl. 19.30 foredrag ved museumsinspektør Linda Boye.
Nyt fra de arkæologiske udgravninger: Hvad kan jernalderhuse fortælle om samfund, status og levevis i romersk jernalder?
I 2019 forsvarede Linda Boye sin ph.d. om typologisk datering af jernalderhusene omkring København. I foredraget vil resultaterne blive præsenteret i hovedtræk: hvordan udviklede huse og bebyggelse sig, og hvordan kan man se forskelle i samfundet udvikle sig i både huse og grave.
Linda Boye er museumsinspektør ved Kroppedal Museum.

Lørdag den 7. marts. Mød arkæologien på Frieboeshvile kl. 11-14.

Torsdag den 12. marts kl.19.00 studiekreds.
Emnet ikke fastsat.

Lørdag den 14. marts. Tur til Ravnholm Skov.
Vi mødes ved Ørholm station kl. 10.30 og vandrer en tur i Ravnholm Skov, hører om skoven og finder nogle af de mange kulturspor.
Vi går også uden for stier, så solidt fodtøj anbefales. Varighed 3 timer. Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.

Lørdag den 21.marts. Tur til Nærums mansione for detektorførere.
Peter Hvidtfeldt fortæller: I forhold til Nærums mansione mangler vi stadig at undersøge skovstykket nord for Kikhanerenden. Vi har i øvrigt også tilladelse at gå på marker, der tilhører storgården Egebækgård.
Biler med henblik på opsamling mødes på Frieboeshvile kl. 10
Cykler kan mødes på Lyngby Lokalstation kl. 10.

Fredag den 27. marts kl. 19.30 Foredrag ved Henriette Syrach Lyngstrøm.
Var der virkelig en vikingetid?
Henriette Lyngstrøm vil også fortælle om sine eksperimenter med at lave genstande i myremalm og vise genstande fra jernalderen til sammenligning.
Henriette Lyngstrøm er lektor ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Lørdag den 18. april. Mød arkæologien på Frieboeshvile kl. 11-14.

Fredag den 24. april kl. 19.30 Foredrag ved Severin Tobias Mortensen.
Fra øjne til ører – Metaldetektoren i praksis ved arkæologiske udgravninger.
Metaldetektoren er blevet en vital del af den arkæologiske værktøjskasse, når der foretages udgravninger. Anvendelsen af detektor ved arkæologiske udgravninger har således i en lang række tilfælde været medvirkende til, at genstande, der med stor sandsynlighed ellers var blevet overset, har bistået med væsentlige informationer om en lokalitets datering og benyttelse. I dette foredrag præsenteres fem cases fra Danmark – fra vikingegravplads til byudgravning – hvor brugen af detektoren i praksis, før og under de arkæologiske udgravninger, har betydet, at et væld af genstande og oplysninger er kommet frem i dagens lys.
Tobias er cand.mag. i forhistorisk Arkæologi.

Lørdag den 9. maj. Mød arkæologien på Frieboeshvile kl. 11-14.

Lørdag den 6. juni. Mød arkæologien på Frieboeshvile kl. 11-14.

Generalforsamling fredag den 19. juni på Frieboeshvile.
Kun for Flækkens medlemmer. Ifølge vedtægterne skal evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden.
Dagsorden fremsendes senere.