Forårsprogram 2018
Torsdag
18. Januar kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Vi sætter fokus på emner i relation til den kommende tredagestur til Fyn og ser nærmere på lokaliteter, der kunne være mål for turen.
Fredag
26. Januar kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Forskningsprofessor, dr. phil. Bjarne Grønnow, Nationalmuseet.
Tæt på de første grønlændere: Arkæologiske undersøgelser af dybfrosne bopladser fra Saqqaq-kulturen i Disko Bugt.
Arkæologiske udgravninger af to bopladser i Disko Bugt i Vestgrønland har givet os et helt nyt syn på de første menneskers tilværelse i Grønland for over 4000 år siden. Disse lokaliteter er foreløbigt de eneste i hele det østlige Arktis med permafrosne kulturlag, der rækker næsten 4.500 år tilbage i tiden. På de to lokaliteter er en mængde redskaber af organiske materialer – rensdyrtak, træ, hvalbarde, skind osv. – og knogler fra fangstdyrene fuldstændigt bevarede, og det har givet os et enestående indblik i Saqqaq-kulturens teknologi og fangst. På den ene af bopladserne udgravede vi et intakt gulv af en såkaldt midtergangsbolig, og der er meget nyt at berette om boligens indretning, madlavning, håndværk og andre træk af dagliglivet blandt de første grønlændere. Saqqaq-kulturen var en del af den tidligste indvandring af fangersamfund til det østlige Arktis, og vi kan gennem de enestående fund følge disse folk tilbage til deres oprindelse i Sibirien.
Torsdag
8. Februar kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Vi sætter fokus på emner i relation til den kommende tredagestur til Fyn og ser nærmere på lokaliteter, der kunne være mål for turen.
Lørdag
17. Februar kl.10
på Holte station (østsiden)
Tur Oldtidsspor i Geel Skov.
Skålsten, vejspor, markskel bl.a. - oldtiden har sat sine spor, og de er ikke alle forsvundet. Nogle er dog mere tydelige end andre! Varighed o.3 timer. Vi holder pause undervejs. Tag gerne noget med til at styrke dig på. Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.
Torsdag
1. Marts kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Vi sætter fokus på emner i relation til den kommende tredagestur til Fyn og ser nærmere på lokaliteter, der kunne være mål for turen.
Fredag
2. Marts kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer.
Gulddeponeringer i det fynske kulturlandskab i yngre romersk og germansk jernalder.
Foredraget tager udgangspunkt i 118 fynske guldfunds placering i landskabet og deres relation til vådområder, bebyggelse mm. Ved at sammenholde de enkelte gulddeponeringer med det (kultur)landskab og den kontekst, de er fundet i, viser der sig at kunne udledes nogle klare mønstre, som indikerer, at deponeringerne er nedlagt efter faste ”regler”. Spørgsmålet er så, om der er tale om midlertidige depoter, tab eller ofre til guderne? I et overordnet perspektiv kan mønstrene være med til at underbygge, at den center-periferistruktur, som gravfund mv. dokumenterede eksistensen af i yngre romersk jernalder, var stabil i hvert fald indtil begyndelsen af 6. årh. Med andre ord kan man sige, at de fynske guldfund er en guldgrube af viden om jernalderens samfundsforhold og ideologi.
Lørdag
17. Marts kl.13
fra Frieboeshvile
Tur Cykeltur. Vi søger efter kulturspor i området ved Borrebakken og Troldehøj. Herfra tager vi videre til Brede, hvor vi kan se både en gravhøj og skålsten. Varighed 2-3 timer.
Torsdag
22. Marts kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Amatørarkæolog Aksel Thomsen, Flækken.
Indtryk fra en rejse i Skotland og på Orkneyøerne
Vi besøger bl.a. Iona Klostret, bronzealder-anlæggene Clava Cairns, den neolitiske stencirkel Ring of Brodgar, bebyggelsen Skara Brae, hvor vi finder de bedst bevarede huse i Vesteuropa 5000 år gamle. Vi kommer ind i højen ved Maeshowe, som har et fantastisk gravkammer fra 2800 f. kr. – Maeshowe blev besøgt også af vikingerne, og de efterlod graffiti med runer om deres bedrifter. Brodgar, Skara Brae og Maeshowe blev optaget på UNESCO's Verdensarvsliste i 1999.
Lørdag
7. April kl.13
på Frieboeshvile
Forårsrengøring Kom og giv et nap med et par timer - lidt mere eller lidt mindre fra kl.13. Enkelte opgaver vil nok kunne starte lidt før. En jobliste vil være tilgængelig ved møder og kan ses på opslagstavlen fra medio marts.
Torsdag
12. April kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Vi sætter fokus på emner i relation til den kommende tredagestur til Fyn og ser nærmere på lokaliteter, der kunne være mål for turen.
Lørdag
14. April kl.11
fra Lyngby Lokalstation
Tur Cykeltur. Cykeltur til israndslinien i Nærum samt til Højbjerg i Trørød, hvor vi vil stå på en plet, hvor der er ofret mennesker, vildt og tamdyr.
Fredag
20. April kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Kjartan Langsted, Museumsinspektør og arkæolog ved Museum Nordsjælland.
Den tilsandede landsby Torup.
Søndag
6. Maj kl.11
ved Lejre museum>/b>
Tur Udflugt til Lejre Museum og Roskilde Museum, hvor en ny udstilling ROSKILDE MAGT OG MENNESKER åbnede i efteråret 2017. Nærmere besked vedr. transport med tog og bus eller bil, når vi nærmer os maj. Kommer du med bil angiv da venligst ved tilmeldingen, om du har ledige pladser. Tilmelding senest den 20. april til formanden på mail: jette.svane@gmail.com / på tlf.: 38 28 61 58.
Lørdag
19. Maj kl.10
ved den røde port ved Klampenborg
Tur Dyrehaven byder på mange levn fra oldtiden. Vi cykler en tur gennem de kongelige jagtmarker og finder vej forbi smukke gravhøje, et par dysser og måske en enkelt skålsten og et usselt levn af en stenkiste, hvor en nok så kendt kongelig amatørarkæolog har haft spaden i jorden! Vi holder pause undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.
Fredag
15. Juni
på Frieboeshvile
Generalforsamling Kun for Flækkens medlemmer. Ifølge vedtægterne skal evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden – d.18. maj. Dagsorden fremsendes senere.