Forårsprogram 2022


Fredag den 28. januar kl. 19.30. Medlemsmøde.
Kender du kulturarven i vores kommune? Fra de ældste tider? Hvor finder vi den – den synlige? Eller skulle man sige den næsten synlige? Ikke alle oldtidsminder befinder sig i en god stand. Kan Flækkens medlemmer gøre noget mht. vedligeholdelse? Med formidling? Er oldtidens kulturarv overset i vores kommune? Er det så ikke en opgave for os at synliggøre dem? Formanden byder på en række billeder af forskellige lokaliteter. Der vil være kaffe/te med lidt sødt til.

Lørdag den 29. januar. Besøg på Nationalmuseet.
Vi vil her koncentrere os om de ældste tider i udstillingen om Danmarks Oldtid. Vi mødes kl.13.00 i forhallen.

Lørdag den 19. februar. Oldtidsspor i Geel Skov.
Vi mødes lige uden for Holte Station (østsiden) kl.10. Skålsten, vejspor, markskel bl.a. - oldtiden har sat sine spor, og de er ikke alle forsvundet. Nogle er dog mere tydelige end andre! Vi vandrer en tur i vinterskoven og ser, hvad vi kan opspore. Varighed 3-4 timer. Vi holder pause undervejs. Tag gerne noget med til at styrke dig på. Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.

Mandag den 21. februar kl. 19.00. Studiekreds.
Emnet aftales på medlemsmødet i januar.

Fredag den 25. februar kl. 19.30. Foredrag. Den glemte kirkegård ved Nærum.
Esben Aarslev, Afdelingsleder, Arkæologi, Museum Nordsjælland. I 2019 fik Museum Nordsjælland mulighed for at udgrave den centrale del af en nedlagt kirkegård på markerne syd for Nærum. Kirkegården var blevet anlagt i 1000-årene og nedlagt omkring år 1200, hvorefter den stille og roligt var gået i glemmebogen, indtil vi genfandt den. Inden for et ca. 45x45 m stort område lå der omkring 500 begravelser og aftrykket af en lille trækirke. Foredraget præsenterer udgravningen og de mange spændende aspekter af de tidlige kristne grave, som vi har afdækket.

Lørdag den 5. marts. Besøg på Nationalmuseet.
Vi fortsætter vores research i de ældste tider og mødes som sidst kl.13 i forhallen.

Mandag den 21. marts kl. 19.00. Studiekreds.
Emnet aftales på medlemsmødet i januar.

Torsdag den 24. marts kl. 19.30. Foredrag ”Peter og pilene” ved Peter Vang Petersen, Museumsinspektør og kurator, Nationalmuseet.
Ved siden af arbejdet med danefæ er aftenens gæst ekspert udi pilespidser af flint. I sit Magisterspeciale fra 1979 fremlagde Peter Vang Petersen således en opdeling af Kongemose og Ertebøllepile, som gjorde det muligt at inddele kystkulturen i flere kronologiske faser. Han har i 1990erne udgravet de første spor af mennesker i Østdanmark – kendetegnede ved flintspidser af Hamburg- Federmesser- og Ahrensburg-type, og ud fra fund af pilespidser i Ørkenen på Anholt har han påvist besøg af vestsvenske jægergrupper i bondestenalderen. Nu er det Brommekulturens skafttungespidser, Peter Vang Petersen arbejder med, og her mener han at kunne se tegn på, at disse karakteristiske spidser ikke altid var pile, men blev brugt til helt andre formål.

Lørdag den 23. april. Bustur til Bjärehalvön sammen med Tværpilen og Furesø Arkæologigruppe.

Turen er udskudt til 2023

Fredag den 29. april kl. 19.30 Foredrag ”Om krop og sten: Madproduktion, kværnsten og agerbrugets indtog i Sydvestasien (15,000-10,000ya)"
Patrick Nørskov Pedersen, Ph.d. -stipendiat, Københavns Universitet fortæller: Mit projekt undersøger, hvordan mennesker i det sydvestlige Asien for ca. 15.000 til 10.000 år siden - midt i overgangen fra at være jæger-samlere til at blive agerbrugere - ændrede deres måder at skaffe, bearbejde, tilberede og spise mad på. Jeg undersøger specifikt den rolle bjergartsredskaber, såsom kværnsten og mortere af den vulkanske stenart basalt, spillede i perioden, og hvordan de kan give ny viden om bearbejdning af plantemateriale. Dette indebærer her også en fokus på forholdet mellem bevægelser, krop og sten, og hvordan disse teknologier repræsenterer og reflekterer specifikke bearbejdningsmetoder. Redskaberne kommer fra to bopladser kaldet Shubayqa 1 og Shubayqa 6 i Harrat-ash-shamsørkenen i det østlige Jordan. Shubayqa 1 er dateret til Natufian-perioden, som repræsenterer nogle af de sidste jæger-samlersamfund i området. Shubayqa 6 dateres til det tidligste af Levantens Neolitikum. Materialet fra disse to bopladser er et enestående datasæt, der giver os et unikt indblik i, hvordan bearbejdningen af fødevarer har ændret sig i denne afgørende periode af menneskets historie; overgangen mellem Palæolitikum og Neolitikum.

Generalforsamling fredag den 17. juni på Frieboeshvile.
Kun for Flækkens medlemmer. Ifølge vedtægterne skal evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden. Dagsorden fremsendes senere.

:

Studiekreds

Studiekreds på følgende datoer: torsdagene den 21. februar og den 21. marts. Der serveres te/kaffe ad libitum. Alle er velkomne til at deltage!