Vinter- og forårsprogram 2019
Fredag
25. Januar kl. 19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Daniel Teilmann Olesen, kandidatstuderende ved KU stiller i foredraget "Hvad ligger der under flinten? - en topografisk analyse af Brommepladser" flere spørgsmål og skriver om sit foredrag:
Findes Brommepladser altid lavt i landskabet? - det er blot ét af de spørgsmål, som vi skal se nærmere på. Gennem topografiske analyser skal vi forsøge at besvare en række spørgsmål omkring Brommekulturens bosættelsesmønster."
Torsdag
31. Januar kl.19.00
på Frieboeshvile
Studiekreds Emner vi kunne tage op er yngre jernalder, jernalder i Lyngby Taarbæk, kultur og genetik, Bromme. Byd gerne ind med et oplæg. Max to oplæg pr. gang af ca. 20 -30 minutters varighed.
Der serveres te/kaffe ad libitum.
Alle er velkomne til at deltage! Der er intet krav om, at man skal byde ind med et oplæg.
Lørdag
16. Februar kl.10
ved Holte Station(østsiden)
Tur Oldtidsspor i Geel Skov. Vi mødes lige uden for Holte Station (østsiden) kl.10. Skålsten, vejspor, markskel bl.a. - oldtiden har sat sine spor, og de er ikke alle forsvundet. Nogle er dog mere tydelige end andre! Vi vandrer en tur i vinterskoven og ser, hvad vi kan opspore. Varighed 3-4 timer. Vi holder pause undervejs.
Tag gerne noget med til at styrke dig på.
Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.
Torsdag
21. Februar kl.19.00
på Frieboeshvile
Studiekreds Se ovenfor
Fredag
22. Februar kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde I foredraget Guldhornene - hieroglyfferne genlæst kigger Dr. Dominik Fugger fra Universitetet i Erfurt nærmere på inskriptionerne på de berømte guldhorn fra Gallehus ud fra et tidlig moderne perspektiv. Foredraget holdes på engelsk. Med foredragsholderens egen formulering lyder det:
The golden horns - the hieroglyphs revisited Dr. Dominik Fugger from the University of Erfurt goes over the inscriptions on the famous golden horns from Gallehus from an early modern perspective.
The presentation will be held in English!
Torsdag
14. Marts kl.19.00
på Frieboeshvile
Studiekreds Se ovenfor.
Fredag
22. Marts kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Ole Lass Jensen, Museumsdirektør, Museum Nordsjælland har valgt at opdele sit foredrag i følgende to afsnit:
Museum Nordsjælland – 5 år efter fusionen
Hvordan er det gået, efter at tre små museer slog sig sammen? Hvilke udfordringer står museet overfor, og hvad er fremtidsplanerne?
Maglemosetiden i Nordsjælland
Nordsjælland er kendt for sine mange fine bopladsfund og grave fra Kongemose- og Ertebølletiden, mens sporene fra den forudgående Maglemosetid er færre. Det skyldes blandt andet, at mange af datidens bopladser i dag ligger langt under havets overflade. Men hvad kender vi egentlig af bopladser og fund fra Maglemosetidens Nordsjælland?
Fredag
26. April kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Severin Tobias Mortensen, Cand.mag. i forhistorisk arkæologi med speciale i detektorarkæologi:
Betragtninger fra pløjelaget – detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy
Medlemmer fra Thy-Mors Detektorforening har siden 2007 fundet et omfattende genstandsmateriale på markerne vest for byen Øster Vandet i Thy. Ud fra genstandsmaterialet fra yngre germansk jernalder (ca. 520-800 e.Kr.), der i Øster Vandet består af mere end 150 fund, er det muligt at påvise en lokalitet præget af handels- og håndværksrelaterede funktioner indtil et næsten fuldstændigt ophør af aktivitet mod slutningen af perioden.
Søndag
12. Maj
Tur Udflugt til Bjärehalvøen. Turen bliver i bus og bliver udbudt til andre foreninger. Nærmere oplysninger foreligger, når formanden har været på rekognoscering på halvøen. Tidsrammen endnu ikke fastlagt, men det bliver inden for 8.30 -21. .
Fredag
14. Juni
på Frieboeshvile
Generalforsamling Kun for Flækkens medlemmer. Ifølge vedtægterne skal evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden – d.16. maj.
Dagsorden fremsendes senere. .