Efterårsprogram 2017
Torsdag
28, september kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Museumsinspektør Lotte Redtz Sparrevorn, Kroppedal Museum, fortæller om…
Pilespidser og palisader - udgravninger ved palisadeanlæg Helgeshøj. Henover sommeren 2016 udgravede Kroppedal Museum et ca. 6.000 m2 stort felt med parallelle palisaderækker i tilknytning til den kendte Helgeshøj palisade. Palisadeanlægget, der er fra slutningen af tragtbægerkultur, MN V, 2800/2600 f. Kr., har strakt sig over et areal på mindst 2 ha og sandsynligvis mere. Langs palisaden var et stort fladedækkende og fundrigt lag.
Sommerens udgravning afdækkede flere åbninger i palisaderækkerne. Én åbning er udbygget med en mulig portkonstruktion, og nærliggende fund tyder på at åbningerne har været tillagt særlig betydning. Gruber med indhold af keramik og flint antyder en rituel brug, mens fundet af flere end 150 grubekeramiske skafttungepile kan give anledning til flere forskellige tolkninger: Kamp, jagt, ofringer….
Torsdag
12. oktober kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds studiekreds om Vores lokale arbejdsmark.
Vi aftaler første gang, hvilke lokaliteter vi vælger at undersøge. Men allerede denne første aften er du velkommen med et input.
Lørdag
14. Oktober kl.8:45
på Københavns Hovedbanegård
Tur udflugt til Lund med tog. Vi skal bl.a. besøge domkirken, Drottens kirkruin og Historiska Museet. Medbring madpakke m.v. Mødetid kl. 8.45 på Københavns Hovedbanegård og hjemkomst samme sted kl.15.48.
Fredag
27. Oktober kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Formand for Furesø Arkæologigruppe Niels Bødker Thomsen, fortæller om...
Drivjagt på storvildt ved Furesøen
I foråret 2015 blev der som en stor overraskelse fundet en hidtil ukendt og mægtig fangstboplads på et næs i Furesøen. Det viste sig, at stenalderjægere har gjort brug af pladsen i mere end 3000 år. Bopladsen ligger under vand på omkring 1,70 m’s dybde og cirka 70 m ude i søen. Pladsen er ovesvømmet som følge af et kunstigt hævet vandspejl i Furesøen siden middelalderen.
Foredraget vil beskrive fundstedet med dets mange interessante genstande af sten og ben, og hvordan jægerne udnyttede terrænforholdene og drev storvildt ud på næsset. Jægerne var bosatte ved Vedbækfjorden ved Øresund, og vi kender dem godt fra de mange grave, der er fundet ved deres bopladser. Foredraget vil også omhandle andre spændende og relevante fund fra jægernes færden på vores ressource rige egn.

Efterfølgende vil Peter Hvidtfeldt fremvise fundene.
Torsdag
2. November kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Om vores lokale arbejdsmark.
Torsdag
23. November kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Iben Skibsted Klæsøe, Mag art., Ph.d. fortæller om…
Haithabu/Hedeby – Nordens første vikingeby
På grænsen mellem Norden og Kontinentet skaber vikingerne i 700-tallet en markeds- og handelsplads, som hurtigt får stor betydning. En halvkredsvold om pladsen vidner om både kongemagt, forsvar og internationale kontakter. Selvom der reelt kun er udgravet ca. 5%, har vi i dag et godt kendskab til livet i og omkring Nordens første by. Rester af huse, fund af redskaber, hverdagsting, smykker og eksotiske varer samt oplysninger fra de skriftlige kilder fortæller om omfattende kontakter til store dele af Europa og de østlige og sydøstlige områder. Munken Ansgar kommer til Haithabu i midten af 800-tallet og får tilladelse til at bygge kirke. På den måde har pladsen kunnet tiltrække endnu flere fremmede handelsfolk.
Torsdag
30. November kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Om vores lokale arbejdsmark.
Lørdag
16. December fra kl.13.00
på Frieboeshvile
Julemøde Så er det atter tid for 'julemødet'. Har du tid midt i juletravlheden, så kig forbi kælderen. Fra kl.13 har formanden varmet op under gløggen og lunet æbleskiver i ovnen. Vi evaluerer året, der gik. Kom med gode ideer/ønsker til foredragsemner samt forslag til mål for forårsturen.