Forårsprogram 2024


Mandag den 8. januar kl. 19.00. Studiekreds.
Vi påtænker at tale om Maglemosekulturen.
Tidligere såvel som nye deltagere er velkomne til at møde op. Vi sidder i stadsarkivets læsesal. Der vil være kaffe/te mm.

Fredag den 26. januar kl. 19.30. Foredrag ved Claus Clausen, Cand.scient. i astronomi og Ph.d. i astrofysik: Månemysteriet om langdysserne i Furesø og omegn.
Claus Clausen vil fortælle om opmåling af langdysserne i Furesø og omegn i et samarbejde med Værløse Arkæologigruppe. Det arbejde der lå forud og de forskellige hypoteser der kan opstilles i forhold til langdyssernes orientering og placering. Selve arbejdet er beskrevet i Claus Clausens seneste bog ”Månemysteriet i Danmarks stenalder”.
Der vil være kaffe/te med masser af sødt til.

Mandag den 29. januar kl. 19.00. Studiekreds.

Fredag den 23. februar kl. 19.30. Foredrag ved Severin Tobias Mortensen, Museumsinspektør, Cand.mag., Kroppedal Museum:
Tre i én – stenalder, jernalder og middelalder i Kildedal Området, Ballerup
Kroppedal Museum udgravede i 2023 et ca. 50.000 m2 stort område i Kildedal Området i Ballerup. Området viste sig at gemme på et overflødighedshorn af arkæologiske fund – et imponerende palisadeanlæg fra yngre stenalder, flotte grave fra yngre romersk jernalder og et overraskende mange middelalderfund ved Sørup by.

Mandag den 26. februar kl.19.00. Studiekreds.

Lørdag den 9. marts. Oldtidsspor i Geel Skov.
Vi mødes lige uden for Holte Station (østsiden) kl.13.15. Skålsten, vejspor, markskel bl.a. - oldtiden har sat sine spor, og de er ikke alle forsvundet. Nogle mere tydelige end andre! Vi vandrer en tur i skoven og ser, hvad vi kan opspore. Varighed 3-4 timer. Vi holder pause undervejs. Tag gerne noget med til at styrke dig på. Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.

Mandag den 11. marts kl. 19.00. Studiekreds.

Søndag den 17. marts. Tur til Frederiksdal Skov
Vi mødes på parkeringspladsen ved Den gamle Have kl. 13:15. Vi vandrer en tur i skoven og ser om vi kan få øje på levn fra fordums tid: gravhøje og hulveje, hvoraf nogle førte til Roskilde-bispens borg Hjortholm eller Hjortholm Mølle, senere benævnt Frederiksdal Mølle. Turen bliver på o. halvanden – max. 2 timer. Bus 191 mod Lyngby går fra Sorgenfri station 12.46 og passerer Frederiksdal. Ingen tilmelding. Turen gennemføres uanset vejret.

Fredag den 22. marts kl. 19.30. Foredrag aflyst.

Mandag den 8. april kl. 19.00. Studiekreds.

Fredag den 19. april kl. 19.30. Foredrag ved Niels Henrik Andreasen, Museumsinspektør ved Københavns Museum
Kastellets hemmeligheder - nye arkæologiske undersøgelser i kongens fæstning
I forbindelse med et storstilet skybrudssikringsprojekt i Kastellet, fulgte arkæologerne fra Københavns Museum de omfattende opgravninger i det fredede fortidsminde gennem to år fra 2019 til 2021. Der blev ved opgravningerne påtruffet adskillige levn fra Kastellets tidligere udformning – fundamenter fra nedrevne bygninger, brolægninger, brønde, trævandledninger og meget andet. I Kastellets østligste del blev der gravet igennem et areal, der først omkring 1720 var blevet opfyldt, og denne opfyldning var sket med store mængder affald, der rummede alt fra keramik, glas, dyreknogler og kridtpiber til metalgenstande, lædersko, tekstiler og legetøj af træ. Ved foredraget vil museumsinspektør Niels Henrik Andreasen fortælle om, hvordan det store arbejde med undersøgelserne blev grebet an og dernæst give eksempler på de mange afdækkede strukturer og tusindvis af spændende fund, der fremkom i forbindelse med undersøgelserne.

Søndag den 5. maj. Tur til kastellet.
Vi mødes på Østerport Station foran Espresso House kl. 13:15 og går i samlet flok til Kastellet.

Generalforsamling fredag den 14. juni på Frieboeshvile.
Kun for Flækkens medlemmer. Ifølge vedtægterne skal evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden.
Dagsorden fremsendes senere.