Efterårsprogram 2018
Lørsdag
29. September
på Frieboeshvile
Åben hus Jesper, der har lørdagsvagten, holder ”åbent hus” for medlemmer.
Kom og hør, hvad der går for sig pt. og få en kop kaffe/te.
Torsdag
4. Oktober kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Det vil jeg gerne delagtiggøre andre i.

Har du en viden om et emne inden for arkæologi f.eks. fundtype, keramik, et fundsted eller andet. Har du en viden f. eks inden for geologi, botanik m.m., så meld dig gerne til at fortælle om det for deltagerne i studiekredsen. Der er kommet et bud til den første aften, hvor vi tillige kan aftale input for de følgende aftener.
Mindre ture til belysning af et emne kan evt. aftales på mødeaftenerne.
Der serveres te/kaffe ad libitum - og mon ikke med lidt tilbehør?
Alle er velkomne til at deltage ! Der er intet krav om, at man skal byde ind med et oplæg.

Emne første aften:
Peter Hvidtfeldt beretter om de seneste exceptionelle fund fra bredden af Storekalv ved Furesøen. Hermed synes tidsrammen for tilstedeværelsen af menneskelig aktivitet at kunne forøges med flere århundreder, fortæller Peter Hvidtfeldt.
Vi aftaler oplæg til de efterfølgende gange.
Fredag
5. Oktober kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Kirsten Nørgård bachelor i nærorientalsk arkæologi, har givet sit foredrag denne titel:
Fulgte frugtbarhedsgudinden med den neolitiske pakke og endte som Freja i germansk jernalder?
De neolitiske sites i Tyrkiet har "gudinder" med leoparder. De sumeriske/akkadiske og babylonske sites har billed- og figurfremstillinger af Inanna/Ishtar med løver og venusstjerne, tempel og seng. Så er det Potnia (mistress of the animals) hos minoerne og i Donaulandene. De skandinaviske helleristninger viser det kosmiske bryllup/hieros gamos, i keltisk jernalder måske gudinde med halsring og yppigt hår. Endelig kommer germansk jernalder med Freja, der vrider sine fletninger (fra Lejre), kører vogn med katte som trækdyr og har plads i et tempel i Uppsala. Endelig er der de islandske kilder, tidsmæssigt fra øens sene skift fra asatro til kristendom.
Torsdag
18. Oktober kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Det vil jeg gerne delagtiggøre andre i.
Torsdag
25. Oktober kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Pernille Pantmann Museumsinspektør ved Nordsjællands Museum, fortæller om
Jernalderens trosforestillinger helt op i moderne tid.
I jernalderen (ca. 500 f.Kr. -700 e.Kr.) var trosforestillingerne meget omfattende og kan være vanskelige for os at forstå i dag. Alligevel er der elementer, som minder meget om nogle elementer i den gamle folketro eller overtro, der eksisterede på landet især helt op i det 20. århundrede – er det en tilfældighed? Foredraget vil have en særlig nordsjællandsk vinkel på emnet, men sætte det i perspektiv med andre fund fra Danmark.
Torsdag
1. November kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Det vil jeg gerne delagtiggøre andre i.
Torsdag
22. November kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Det vil jeg gerne delagtiggøre andre i.
Fredag
30. November kl.19.30
på Frieboeshvile
Klubmøde Erni Lundberg og Niels Bødker Thomsen fra Furesø Arkæologigruppe fortæller om deres indtryk fra en rejse i Tanzania i 2018.
Erni Lundberg vil fokusere på Tanzanias historie bl.a. med temaer omkring den meget tidlige Oldowan-kultur over migrationen ind i Østafrika, slavehandelen i Østafrika.
Der tages udgangspunkt i egne indtryk, der bl.a. også omfatter besøg hos et isoleret oprindeligt jæger-samler folk. Undervejs vises eksempler på gamle arbejdsmåder, der stadigvæk praktiseres.
Der vil være mulighed for at røre ved gamle redskaber og fossiler.

Niels Bødker Thomsen vil fortælle om klippemalerierne ved Kondoa midt inde i landet.
Klippemalerierne er fremstillet over lang tid, og det er ud fra stilen klart, at såvel de oprindelige bushman stammer som de senere indvandrede stammer er repræsenteret.
Vi skal se eksempler på nogle af deres naturtro billeder af mennesker, dyr, planter og redskaber samt prøve at forestille os, hvad de har tænkt sig med kompositionen.
Torsdag
2. December kl.19.30
på Frieboeshvile
Studiekreds Det vil jeg gerne delagtiggøre andre i.
Lørdag
15. December fra kl.13
på Frieboeshvile
Julemøde Så er det atter tid for 'julemødet'. Har du tid midt i juletravlheden, så kig forbi kælderen. Fra kl.13 har formanden varmet op under gløggen og lunet æbleskiver i ovnen. Vi evaluerer året, der gik. Kom med gode ideer/ønsker til foredragsemner samt forslag til mål for forårsturen. .