Forårsprogram 2023


Mandag den 16. januar kl. 19.00. Studiekreds.
Vi fortsætter temaet fra efterårets studiekreds om overgangen fra jæger/samler til landbrug i det nordeuropæiske område. Der er aftalt oplæg til denne gang. Tidligere såvel som nye deltagere er velkomne til at møde op. Vi sidder i stadsarkivets læsesal. Der vil være kaffe/te mm.

Fredag den 27. januar kl. 19.30. Medlemsmøde.
Der er som tidligere meddelt ikke noget foredrag denne fredag; men vi tager tråden op fra tidligere. Hvor finder vi de mest markante oldtidsminder i kommunen? Kender du dem? Flækken fylder 60 år til foråret. Har du et bud på, hvordan vi kan fejre jubilæet?
I efteråret faldt en del af loftet ned i vores depot. Det skal repareres, så vi er blevet bedt om at tømme rummet så længe!! Kom denne aften til en snak om disse ting og giv gerne dit bud på, hvad du kan hjælpe med af gode ideer og arbejdsindsats. Der vil være kaffe/te med masser af sødt til.

Mandag den 13. februar kl.19.00. Studiekreds.

Fredag den 24. februar kl. 19.30. Foredrag om ”Stenalderfund ved Søborg sø” ved arkæolog Søren A. Sørensen, Museum Nordsjælland.
Siden man i slutningen af 1800-tallet påbegyndte tørlægningen af Søborg Sø, er der gjort arkæologiske fund fra hele oldtiden og den tidlige middelalder i og omkring søen, men især fund fra den ældre stenalder er velrepræsenteret i området. Det er de seneste fund af denne art som foredraget vil koncentrere sig om.
Forud for etableringen af en ny omfartsvej mellem Græsted og Gilleleje har Museum Nordsjælland haft mulighed for at undersøge en længere strækning langs den tidligere søbred og i den forbindelse er der dukket spændende fund op fra den tidlige del af Maglemosekulturen, det vil sige for omkring 11.000 år siden.
De gode bevaringsforhold for organisk materiale i de tidligere søaflejringer har betydet at en i dansk sammenhæng helt ny konstruktionstype er dukket op, nemlig træplatforme, som ellers tidligere især har været kendt fra Star Carr i Yorkshire, England. Platformene har dannet en slags overgang mellem søbredden og det åbne vand i søen og der er påvist spor efter aktiviteter omkring dem, som vil blive nærmere præsenteret i foredraget.

Lørdag den 4. marts. Oldtidsspor i Geel Skov.
Vi mødes lige uden for Holte Station (østsiden) kl.10. Skålsten, vejspor, markskel bl.a. - oldtiden har sat sine spor, og de er ikke alle forsvundet. Nogle mere tydelige end andre! Vi vandrer en tur i skoven og ser, hvad vi kan opspore. Varighed 3-4 timer. Vi holder pause undervejs. Tag gerne noget med til at styrke dig på. Tilmelding ikke nødvendig. Turen gennemføres uanset vejret.

Mandag den 13. marts kl. 19.00. Studiekreds.

Fredag den 24. marts kl. 19.30. Møde om Menneskets oprindelse og historie ved Erni Lundberg, Furesø Arkæologigruppe.
Spørgetime omkring menneskets udvikling før Homo sapiens kom til Europa. Udgangspunktet for samtalen er arkæologiske genstande fra Homo habilis, -erectus, -neanderthalis og -sapiens før indvandring til Europa. Du får mulighed for at stille spørgsmål til genstandene og siden få dem i hånden. De allerseneste erkendelser vedrørende vores oprindelse vil være med i Ernis præsentation.

Lørdag den 1. april. Besøg på Mothsgården ved Søllerød gadekær. Her kan bl.a. ses en udstilling, der viser fundene fra middelalderkirkegården, der blev udgravet i 2019 syd for Nærum. Den fortalte Esben Aarslev fra Museum Nordsjælland om i Flækken for et år siden. Vi mødes på Frieboeshvile kl.12.00. Tilmelding til formanden på mail eller telefon. Kommer du i bil, giv da venligst besked om, hvor mange du kan have plads til.

Fredag den 28. april kl. 19.30. Foredrag ”Stenalderjægerne i Holmegaards Mose”.
Kulturarvschef, Kristoffer Buck Pedersen, Museum Sydøstdanmark fortæller:
Da Holmegaard Glasværk fra starten af det 19. århundrede skulle bruge tørv til sine glasovne, startede et arkæologisk eventyr, der ikke siden har gentaget sig. Trygt i de tørvefyldte lag lå genstande fra bopladser, der var beboet mens den store Holmegaards Mose var en sø for omkring 10.000 år siden. Disse bopladser er de vigtigste og bedst bevarede vi kender fra Maglemosekulturen. Men de har også givet os store udfordringer. Forholdene de blev udgravet under var ikke optimale. Og efterfølgende blev store dele af mosen ødelagt af landbrug og dræning. Ved foredraget vil jeg komme ind på hvordan bopladserne skal tolkes og give et bud på om der er en fremtid for stenalderarkæologi i de danske moser.

Søndag den 14. maj. Tur til Holmegaards Mose og museet. Kristoffer B. Pedersen vil guide os på turen. Husk at reservere datoen. Program fremsendes senere.

Generalforsamling fredag den 16. juni på Frieboeshvile. Kun for Flækkens medlemmer. Ifølge vedtægterne skal evt. forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger inden.
Dagsorden fremsendes senere.Studiekreds på følgende datoer: mandagene den 16. januar, den 13. februar og den 13. marts. Der serveres te/kaffe ad libitum. Alle er velkomne til at deltage!