Etik

  • Tilladelser til at gå med detektor skal være i orden.
  • Evt. huller skal dækkes ordentligt og pænt til.
  • Der må ikke graves i kulturlaget under mulden.
  • Alle fund registreres omhyggeligt og vises snarest til det museum, i hvis ansvars- område fundene er gjort.
  • Undlad at rense fund.
  • Er der flere mønter i nærheden af hinanden eller tegn på, at genstandene er nedlagt samlet, kontaktes museet øjeblikkelig.
  • Overholder detektorførerne lovgivningen og udviser ordentlig adfærd, hjælper vi hinanden med at bibeholde Danmarks liberale detektorlovgivning.
  • Det er vigtigt du melder dig ind i en klub for at få sat dine fund ind i en arkæologisk eller historisk sammenhæng.

Metaldetektorfund.dk