I stueetagen på Frieboeshvile udstiller vi fund fra:

  • Hjortholm
  • Udgravninger i Bondebyen og fra Lille Kirkestræde
  • Brommekultur fra Skovmosen
  • Maglemosekultur, Ertebøllekultur og Kongemosekultur fra næsset ved Store Kalv
  • Enkeltgravskultur på Virummarkerne

I kælderen er der udover bibliotek, funddepot og mødelokale:

  • Hildebrandts samling: Stridsøkser og dolke fra yngre stenalder

Fund fra:

  • Frederiksdal: Udgravning af kældre
  • Sorgenfri Slots Orangeri (fra 1700-tallet): Porcelæn
  • Nymølle vandmølle fra vikingetid og frem
  • Mindre udstillinger: f.eks. kridtpiber og glas