Udstillinger

Fotos af udvalgte genstande fra vores tidligere udstillinger på Frieboeshvile:

 • Hildebrandts samling
 • Hjortholm
 • Udgravninger i Bondebyen og fra Lille Kirkestræde
 • Brommekultur fra Skovmosen
 • Maglemosekultur, Ertebøllekultur og Kongemosekultur fra næsset ved Store Kalv

 • Enkeltgravskultur på Virummarkerne

 • Hildebrandts samling: Stridsøkser og dolke fra yngre stenalder

Fund fra:

 • Frederiksdal: Udgravning af kældre
Dele af udstillingen er udlånt til Frederiksdal slot og Sinatur hotel, Frederiksdal

 • Sorgenfri Slots Orangeri (fra 1700-tallet): Porcelæn
 • Nymølle vandmølle fra vikingetid og frem
 • Mindre udstillinger: f.eks. kridtpiber og glas