Foredrag

2023

 • Medlemsmøde om bl.a.om oldtidsminder i kommunen
 • Søren A. Sørensen: Stenalderfund ved Søborg sø, fundet er i top 10 på Kulturministeriets hjemmeside.
 • Erni Lundberg: Menneskets oprindelse og historie – et samtaleforedrag med udgangspunkt i arkæologiske genstande, Erni har hjembragt fra rejser i Afrika.

2022

 • Josefine Bican: Vikingetidens stormandsgård ved Tissø på Sjælland’
 • Morten Axboe: Noget om guldbrakteater og om Vindelevfundet i særdeleshed’
 • Jeppe Boel Jepsen: Før der var nisser, var der vætter – ældre romersk jernalders tro i dagligdagen, belyst ud fra to gårde fra Nordjylland og Nordsjælland’.

2019

 • Severin Tobias Mortensen, arkæolog, Museum Lolland-Falster:Betragtninger fra pløjelaget –detektorlokaliteten Øster Vandet i Thy
 • Ole LassJensen, Museumsdirektør, Museum Nordsjælland:Museum Nordsjælland – 5 år efter fusionen og Maglemosetiden i Nordsjælland
 • Dr. Dominik Fugger fra Universitetet i Erfurt:Guldhornene -hieroglyfferne genlæst
 • Daniel Teilmann Olesen, kandidatstuderende ved KU stiller i foredraget"Hvad ligger der under flinten? -en topografisk analyse af Brommepladser"

2018

 • Erni Lundberg og Niels Bødker Thomsen, Furesø Arkæologigruppe: Om deres indtryk fra en rejse i Tanzania i 2018.
 • Museumsinspektør Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland: Jernalderens trosforestillinger helt op i moderne tid.
 • Bachelor i nærorientalsk arkæologi Kirsten Nørgård: Fulgte frugtbarhedsgudinden med den neolitiske pakke og endte som Freja i germansk jernalder?
 • Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer: Gulddeponeringer i det fynske kulturlandskab i yngre romersk og germansk jernalder
 • Dr. Phil. Bjarne Grønnov, Nationalmuseet: Tæt på de første grønlændere, dybfrosne bopladser fra Saqqaq-kulturen i Disko Bugt
 • Amatørarkæolog Aksel Thomsen, Flækken: Indtryk fra rejse i Skotland og Orkney

2017

 • David Barry, Kalundborg Arkæologiklub: Vikinger i Melby
 • Josefine Franck Bican, Nationalmuseet: Kongspladser og kult fra Tissø til Uppsala
 • Lotte Redtz Sparrevorn, Kroppedal Museum: Pilespidser og palisader – udgravninger ved palisadeanlæg ved Helgeshøj
 • Niels Bødker Thomsen, Fuark: Drivjagt på storvildt ved Furesøen
 • Iben Skibsted Klæsøe: Haithabu/Hedeby –Nordens første vikingeby

2016

 • Jette Svane Hansen, Flækken: Glimt af oldtidens kulturarv i Danmark
 • Flemming Kaul, National Musset: En hel vanvittig technohat? – guldspiralerne og Boeslundes bronzealder
 • Peter Vang Petersen, Nationalmuseet: Detektorfund, der erklæres for danefæ, og arbejdet med at registreringen af disse
 • Tom Christensen, Roskilde Museum: Kongeriget Danmark
 • Josefine Franck Bican, Nationalmuseet: Tissø som magtcenter

2015

 • Vivi Lena Andersen, Københavns Museum: Skoene i skraldet
 • Poul Otto Nielsen, NM: Solsten og soltempler
 • Morten Ravn, Vikingeskibsmuseet: Bygning og brug af skibe til krigsførelse i den sene vikingetid
 • Claudio Casati, Museum Nordsjælland: Gammelt og nyt fra mosen
 • Jette Svane Hansen, Flækken: Glimt af oldtidens kulturarv i Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Mie Pedersen, Københavns Museum: Mellem skod og skrald
 • Rolf Fabricius Warming: Skjold og vold

2014

 • Henriette Syrach Lyngstrøm: Små søm og store historier, om myremalmsjern
 • Rune Iversen: Grubekeramikerne i det 3. årtusinde
 • Jørgen G. Berthelsen: Murstenologi
 • Karen Elise Henningsen: Konservering og restaurering af kalkmalerier i Danmark
 • Lasse Sørensen: Fra jæger til bonde
 • Pernille Pantmann, Museum Nordsjælland: Salpetermosen

2013

 • Erni Lundberg, Fuark: Fortidsmennesker og –dyr i franske huler
 • Klaus Ebbesen: Dysser og jættestuer med eksempler fra egnen omkring Lyngby
 • Lars Bjarke Christensen, Kulturarvsstyrrelsen: Nationalmuseets arbejde med at bevare storstensgrave i perioden 1890-1950
 • Ole Lass Jensen: Nye arkæologiske fund langs Helsingørmotorvejen
 • Gerhard Milsteu: Helleristninger m.m.
 • Peter Hoffmann. Flækken: 50 år med arkæologi i Lyngby-Taarbæk Kommune