Litteraturliste


Vi har samlet en litteraturliste om fund i Lyngby-Taarbæk og nærmeste omegn.


E. Aner og K. Kersten: Die funde der älteren bronzezeit, Bind I. København og Neumünster, 1973.
Johannes Boager: Det ældste Frederiksdal. Flækken, særtryk af Lyngby-Bogen 1976.
Johannes Boager: Flækkens forhistoriske undersøgelser i Lyngby 1963-1980. Flækken, særtryk af Lyngby-Bogen 1981.
Johannes Boager: Fund fra det ældste Frederiksdal. Flækken, 1983.
Johannes Boager: Sorgenfri Slots franske have 1706 – 1789. Flækken, 1987.
Johannes Boager: På sporet af det ældste Lyngby. Flækken, særtryk af Lyngby-Bogen 1988.
Linda Didia Boye: Københavns Amt, Kulturhistorisk oversigt, Oldtiden indtil 1050. Københavns Amt i samarbejde med Kroppedal Museum, 2006.
J. Brøndsted m.fl.: Dyrehaven, Fra Ismark til Naturpark. Det Historisk-topografiske Selskab for Gentofte Kommune, særtryk af Lyngby-Bogen 1938.
Klaus Ebbesen og Ditlev Mahler: Virum, Et tidligneolitisk bopladsfund. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 1979.
Flækken: Sten med skåltegn i det grønne område.
Flækken: Rapporter vedrørende: Gruber og stenanlæg ved IBM i Lundtofte, 3. Månehøj, 3. Riishøj, 4. Risshøj, 4. Rævehøj samt 5. Rævehøj.
Jørgen Friis-Hansen: Vikingetidens vandmølle ved Mølleåen. Flækken, særtryk af Lyngby-Bogen 1991.
Jørgen Friis-Hansen: Vandstanden i Furesøen topografisk og kulturhistorisk. Flækken, særtryk af Lyngby-Bogen 2001.
P. V. Glob: Oldtidsminder i Kongens Lyngby og Dyrehaven. Schultz, særtryk af Lyngby-Bogen 1948.
P. V. Glob: Fortidens spor. Lindhart og Ringhof, 1973.
Peter Hoffmann: ”Hildebrandts Samling”, En samlers fornemmelse for stenalderens kunsthåndværk. Lyngby-Bogen 2011.
Peter Hoffmann, Peter Hvidtfeldt og Jesper Grand: Det store landnam i Lyngby-Taarbæk, Hildebrandts Samling. Flækken, særtryk af Lyngby-Bogen 2011.
Peter Hvidtfeldt: Sjælsø, Et jagtterræn i Atlantisk tid. Arkæologi for alle, nr. 1, 2001.
Peter Hvidtfeldt: Lyngby Sø, Et jagtterræn i stenalderen. Flækken 2003.
Peter Hvidtfeldt: Stenalder i Lyngby-Taarbæk. Flækken, særtryk af Lyngby-Bogen 2007 og 2008.
Peter Hvidtfeldt: To brikker til puslespillet med indlandspladserne. Fund og Fortid, nr. 4, 2009.
Peter Hvidtfeldt: En stenalderfjord ved Strandmøllen. Fund og Fortid, nr. 4, 2011.
Peter Hvidtfeldt: Bronzealder i Lyngby-Taarbæk. Lyngbybogen 2013.
Peter Hvidtfeldt: Ny fangstplads ved Furesøen. Fund & Fortid nr. 2, 2016
Peter Hvidtfeldt: Vedbæks jægere - Årets gang i yngste Kongemosetid. Fund & Fortid nr. 1, 2017
Peter Hvidtfeldt: Hjortholm. En ø med en borg og en mansione. Lyngby-Bogen 2018.
Peter Hvidtfeldt, Jesper Grand og Peter Hoffmann: Det store landnam i Lyngby-Taarbæk, Syv bopladser fra enkeltgravstiden 2800 – 2400 f.Kr. Lyngby-Bogen 2011.
Ole Lass Jensen: Jernalderens gårde i Nordøstsjælland. Hørsholm Egns Museum, Årbog 2011.
Jens Henrik Jønsson: Københavns Amt, Kulturhistorisk oversigt, Middelalderen 1050 – 1536. Københavns Amt i samarbejde med Københavns Amtsmuseumsråd og Museet på Kroppedal, 2002.
Svend Aage Knudsen: Landskab og Oldtid, Atlas over Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommuner. De Historisk-topografiske Selskaber for Søllerød og Lyngby-Taarbæk Kommuner, 1982.
Viggo Nielsen: Oldtidsagre i Danmark, Sjælland, Møn og Lolland – Falster. Moesgård Museum skrifter, Jysk Arkæologisk Selskab, 2010.
Niels Bødker Thomsen m.fl.: Furesøhistorien, En lokal danmarkshistorie, Bind 1 – Fra istid til 1660. Værløseegnens Historiske Forening, 2012.
Erik Westerby: Stenalderbopladser ved Klampenborg, Nogle bidrag til studiet af den mesolitiske periode. København, 1927